Administrera användare

Hantera användare

Som administratör kan du hjälpa dina kollegor att komma igång både med att logga in på hemsidan och att få tillgång till e-post på din webbplats.

../_images/users_guide_01.png ../_images/blue_border_700.png


Skapa användare

Inställningar > Skapa

../_images/users_guide_02.png ../_images/blue_border_700.png


Postfix Active

Klicka på fliken Email settings och markera rutan.

../_images/users_guide_03.png ../_images/users_guide_04.png ../_images/blue_border_700.png


Viktigt!

Fyll i den tänkta e-postadressen som ska vara på din domän.

../_images/users_guide_05.png


”Real Mail Address”

Det är viktigt att e-postadressen är utskrived enligt bilden nedan.

../_images/users_guide_06.png


Kontakter

Skapa en ny Kontakt

../_images/users_guide_07.png ../_images/blue_border_700.png


Förutom namnet…

ska du marker ”Individuell”, koppla användaren till namnet på ditt företag, (Kodspecialisterna i detta exempel) samt fylla i e-postadressen.

../_images/users_guide_08.png