Konfigurering

Rabatt 1 - per orderrad

Det finns två sätt att ge rabatter vid ett köp. Man kan skapa olika prislistor och man kan inkludera rabatten i samband med köp. Då visas rabatten prydligt på offerten eller på fakturan.

Menyval: Försäljning > Konfiguration > Inställningar. Se bild nedan. Gör dessa två val, tryck Verställ för ändringar att aktiveras.

Välj Säljpris > Avancerad prissätting…

Välj Rabatt > Tillåt rabattrad per orderrad.

image1

Rabatt 2 - prislista

Text om prislistan.