Odookalendern

Veckovis eller dagligen

Om faktureringen inte sker löpande t ex i samband med utleveranser så skulle det kunna vara en veckorutin, granskning av leverantörsfakturor och rapportering av utlägg

Månadsvis

Skatteverkets kalender https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/viktigadatum.106.5a85666214dbad743ff1737a.html

Vanligtvis sker moms- och arbetsgivarredovisning varje månad runt den 12:e (moms var tredje månad för lite mindre företag eller en gång per år i vissa fall)

Årsvis

Deklaration till skatteverket och rapportering till Bolagsverket