Löpande bokföring

Skatteinbetalningar och andra återkommande verifikat

Många verifikat är återkommande transaktioner med ett visst intervall. Låt Odoo skapa dessa verifikat löpande efter en mall. Oavsett om beloppen är dem samma eller om det krävs en justering så underlättar detta rutinerna avservärt.

Molntjänst, företagsförsäkringar, hyra,

Granskning av inköp och leverantörskostnader

Lön Frånvaro, närvaro (timbaserat kontrakt) Skatteinbetalningar och andra återkommande Skatt, telefoni, hostingkostnader, skatteinbetalning (10?) Vidareförsäljning Kundorder → inköp → mottagning leverantörsfaktura / skapa kundfaktura Inköp Övriga inköp, främst över 20? (halvt prisbasbelopp), avskrivningsmallar 3 och 5 år Kvitton appen I första hand representation, inköp mot kvitto Import Skatteområde; eu utanför eu Betalningar Manuellt (aga moms) Avstämningar Bankkonto, bankgiro, skattekonto månadsvis Uppföljning Lämpliga vyer

Avstämning av bankkonto

Bankavgifter, räntekostnader,