Utlägg med företagets bankkort

Här visar ett exempel på hur en anställd gör utlägg till sin tjänsresa som betalades med företagets bankkort. Processen är skapa utlägg -> bekräfta utlägg av sin chef -> skapa verifikat. Tjänstresan innehåller följande kostnader som betalades med företagets bankkort: En hotell övernattning En parkeringavgift

Skapa utlägg

Under meny ”Utlägg -> Mina utlägg -> Utlägg att skicka” skapa en nytt utlägg. Välj rätt produkt så namnet fyller Odoo på automatiskt, sätt på datum och fyll i beloppet. Välj ”Företag” under ”Betalning till”. Spara om allting är korrekt. Skapa parkeringavgift utlägg med likandan metod som hotell övernattning men välj lämplig produkt.

../_images/skapa_utlagg.png

Utlägg med privata medel

Tjänstresan innehåller följande kostnader som betalades med privata medel: Milersättning Traktmente Trängselskatter

De utläggen gör man på samma sätt som innan, men välj ”Anställd (att ersätta)” i ”Betalning till”.

../_images/privat_utlagg.png

När alla utlägg är skapades gå tillbaka till listan och kryssa i utläggen som ska skickas till din chef genom att klicka på ”Skicka till chef” under knappen ”Åtgärd”.

../_images/skicka_till_chef.png