Projektadministration

”Att administrera ett projekt” kan inkludera näst till oändligt många saker. Allt från planering, inköp, inbjudningar till själva genomförandet och traditionsenlig utvärdering. Låt oss i stället begränsa oss till några få händelser.

Projekt

Tips

Nedan, material och resurser på engelska.

Projektadministration

Varor, produkter

Tips

Med hjälp av modulen…. kan man göra ett prydligt urval.

Med hjälp av denna modulen kan man lätt får ett fint oc h prydligt urval.

../_images/urval-1.png

Skriv ”juzo”, välj ”Produkt”, tryck Enter.

Skriv ”37”, välj ”Attribut”, tryck Shift + Enter.

Skriv ”ad”, välj ”Attribut”, tryck Shift + Enter.

Skriv ”dekor”, välj ”Attribut”, tryck Shift + Enter.

../_images/urval-2.png

Så här blir urvalet i annat fall.

../_images/urval-3.png