Inköp

Inköpsorder skapas normalt från lagerhanteringen (inköp mot lager), tillverkningen (råvarubehov) eller kundorder (kundorderstyrda inköp).

Inköp av inventarier

Exempelvis en dator eller en annan typ av maskin. Börjar att skapa en leverantörsfaktura, ange tillgångskategori Datorer, i överigt som vanligt. Den inköpta dator kommer läggas in som inventarie kommer skrivas av.

../_images/inventarier.png

Inköp av förbrukningsvaror (bankkort)

Inköpskvitto

../_images/forbruk.png

Produkter: förbrukningsvara, it-tjänster, datakommunikation, arbetskläder och skyddsmaterial

Kvittoappen ”/upload_voucher/”

Upload_voucher. För att använda funktionen med hantering av kvitton går du till hemsidan.se/upload_voucher där hemsidan är din/er webbplats med Odoo.

Du måste logga in för att kunna använda tjänsten.

I den först fliken kan man välja vilken typ av vara kvittot rör sig om.

I det andra fältet kan du göra en anteckning om vilken typ av vara / tjänst det kan vara. Sen kan man fota och ladda upp kvittot, direkt in i bokföringen.

Tryck ”Skicka” och då är det klart för dig!

Nedan skärmbilder. Den första som det kan se ut i telefonen, den andra och tredje, bild från Androidtelefon och den fjärde ett kvitto.

../_images/mobilappen.png ../_images/mobilappen-1.jpg ../_images/mobilappen-2.jpg ../_images/kvitto.png