Fakturering

I följande exempel är viss information anonymiserad och det faktiska utseendet kan sklija sig åt från dessa exempel. De valda kontona, momssatserna och beloppen är endast påhittade exempel och kan inte ses som ett facit på vad som ska användas, utan det måste anpassas för vad som är korrekt för varje enskilt fall.

Det finns ett par olika sätt att hantera faktureringen beroende på om man har skapat produkter eller inte. Fakturering med produkt kräver lite mer tid än fakturering utan produkt den första gången man ska fakturera eftersom man måste börja med att ”skapa” en produkt. Framtida fakturering av samma produkt förenklas dock eftersom en del information automatiskt kommer att fyllas i. Att fakturera med produkt rekommenderas därför att göras för varor och tjänster som ofta faktureras, medan fakturering utan produkt går snabbare för ovanliga faktureringar.

Först presenteras fakturering utan produkt och längre ner presenteras fakturering med produkt.

Fakturering utan produkt

Fakturering utan produkt görs enligt följande steg: Under “Kundfakturor” som man hittar på vänster sida under “Försäljning” skapas en ny faktura genom att klicka på “Skapa”.

../_images/fakturering1.png

Efter att ha fyllt i kundinformation, betalningsvillkor mm. Kan man klicka på “Lägg till en post”.

../_images/fakturering2.png

För att koppla fakturan till ett objektkonto klickar man under “Objektkonto” där flera förslag på befintliga objektkonton dyker upp.

../_images/fakturering3.png

Välj det konto som fakturan ska kopplas till. Om det konto som eftersöks inte finns bland förslagen går det att klicka på “Sök flera”.

../_images/fakturering4.png

Då dyker alla objektkonton upp och det går enkelt att söka efter det önskade kontot.

../_images/fakturering5.png

När objektkonto har valts så är det bara att skriva in “Kvanitet”, “Styckpris” och välja vilken momssats som ska användas. Flera förslag på momssatser dyker upp om man klickar på pilen under moms.

../_images/fakturering6.png

Här går det att välja någon av de momssatser som syns i listan eller så går det att klicka in på “Sök flera” för att få upp en lista över fler momssatser.

../_images/fakturering7.png ../_images/fakturering8.png

I detta exempel valde vi “matkassa” som objektkonto, vi valde att varje ”enhet” kostar 1 krona och sedan får man fylla på med så många enherer som man har kommit överens att köpa mat för. (vilket var 800kr I det här fallet). I den här fakturan valdes exempelvis momssats MP2i, vilket innebär att moms ingår I priset. Momsen för MP2i är 12% vilket vadldes för att inköpet berör matinköp.

Momsen kan administreras på två sätt. Antingen inkluderas momsen i priset eller så tillkommer momsen på priset. Om momsen ska tillkomma på det angivna priset väljer man exempelvis MP2 eller vill man att det angivna priset ska vara inklusive momsen väljer man exempelvis MP2i. “i” står alltså för inklusive moms.

Vill man lägga till fler poster kan man göra det genom att klicka på “Lägg till en post” och sedan fylla I informationen på liknande sätt som för den första posten.

../_images/fakturering9.png

Under “Annan info” går det Exempelvis att ställa in Skatteregion, Journal, Konto eller Bankkonto. “Referens/Beskrivning” kan fyllas I med en egen anteckning för att lättare kunna se exempelvis vilken kund som det berör, eller något annat valfritt. Fakturan kan sedan skapas genom att klicka på “Spara”.

../_images/fakturering10.png

Fakturering med produkt

För att fakturera med produkt måste man börja med att skapa en eller flera produkter.

Skapa produkt
För att skapa en produkt kan man börja med att klicka sig in på “Produkter för försäljning” under “Försäljning“ i vänstra kolumnen.
../_images/fakturering2_1.png

Sedan klickar man på ”Skapa” uppe till vänster för att skapa en ny produkt.

../_images/fakturering2_2.png

Det finns då flera saker som kan fyllas i där de obiligatoriska fälten är blå. ”Produktnamn” ”Produkttyp” och ”Intern kategori” är obligatoriska att fylla i.

../_images/fakturering2_3.png

Välj ett lämpligt produktnamn, samt vilken produkttyp och interna kategori den tillhör. För ”Produkttyp” kan man välja mellan ”Förbrukningsvara”, ”Tjänst” och ”Lagerförd artikel”, välj den produkttyp som är lämpligast för den valda produkten.

../_images/fakturering2_4.png

För ”Intern kategori” går det att välja på en befintlig kategori i listan som kommer upp eller leta igenom alla kategorier genom att klicka på ”Sök flera…”

../_images/fakturering2_5.png

Om ingen av de befintliga kategorierna är passande kan man skapa en ny kateogri genom att klicka på ”Skapa och redigera…”

../_images/fakturering2_6.png

Efter att ha valt en befintlig kategori eller skapat en ny kategori finns det ett flertal andra saker som man kan sedan ställa in under flera olika flikar. En av de viktigaste flikarna att ställa in för att underlätta faktureringen är fliken ”Fakturering”. Här kan man bland annat ställa in vilket intäktskonto som ska användas samt vilken skatt som ska knytas till kunden.

../_images/fakturering2_7.png

När man har fyllt i den information man vill kan man sedan spara produkten genom att klicka på ”Spara” uppe till vänster.

../_images/fakturering2_8.png
Skapa kundfaktura
När man sedan ska skapa en ny kundfakura gör man inledningsvs på liknande sätt som för fakturering utan produkt. Klicka in på ”Kundfakturor” under ”Försäljning” i vänstra kolumnen och skapa en ny faktura genom att klicka på ”Skapa”.
../_images/fakturering1.png

Efter att ha fyllt i kundinformation, betalningsvillkor mm. Kan man klicka på “Lägg till en post”.

../_images/fakturering2.png

Istället för att börja fylla i saker manuellt börjar man här istället med att välja en produkt genom att klicka på rutan under ”Produkt”. Några olika alternativ på produkter kommer upp i listan.

../_images/fakturering2_9.png

Om ingen av de produkter som visas är den som eftersöks kan man klicka på ”Sök flera…” för att få upp en större lista över produkter där man kan söka efter sin produkt. Alternativt kan man välja att skapa en ny produkt härifrån genom att klicka på ”Skapa och redigera…”. Då går man igenom samma steg som presenterades tidigare under rubriken ”Skapa produkt”.

../_images/fakturering2_10.png

När en produkt har valts kommer flera fält automatiskt att fyllas i. Vilka fält som fylls i beror på vad som ställdes in när produkten skapades, där exempelvis ”Beskrivning”, ”Konto”, ”Styckpris” och ”Moms” kan vara ifyllda. Exempelvis kvantitet och styckpris kan behöva ändras beroende på vad som gäller för den specifika fakturan.

../_images/fakturering2_11.png

Om man vill använda sig av objektkonton behöver man välja det manuellt, vilket likt fakturering utan produkt görs genom att klicka på rutan och antingen välja ett objektkonto som visas direkt eller genom att klicka på ”Sök flera…”.

../_images/fakturering2_12.png

När allting är ifyllt kan man spara fakturan genom att klicka på ”Spara” uppe till vänster.

../_images/fakturering2_13.png

Momsbeteckningar

För att se vad de olika momsbeteckningarna innebär utan att behöva skapa en ny faktura går det att klicka på “Moms” som ligger under “Konfiguration” och “Redovisning” I den vänstra spalten. Man kan behöva scrolla ner för att hitta rätt rubrik.

../_images/fakturering11.png