Matkassan. Verifiera betalning.

Bokföring.

Ladda bankfilen.
Under mappen Projekt finns plats för att ladda upp dokument från banken.
../_images/matkassan4_01.png
Bankfiler
Här ska det finnas två projekt att klicka på. Den ena är för inbetalningar till BankGirot, den andra är för all aktivitet på bankkontot.
../_images/matkassan4_02.png
BankGirot
Ladda upp alla inbetalningar med BankGirot under den gångna månaden.
../_images/matkassan4_03.png
Handelsbanken, Swedbank, Nordea
Fil från din bank för månadens transaktioner.
../_images/matkassan4_04.png