Objektkonto

Poängen med objektkonto är att få överblick av konstnader kopplade till en viss händelse eller åtgärd som man själv väljer ett lämpligt namn på

Under “Redovisning” finns det på vänster sida ett menyval under rubriken “Rådgivare” som heter “Objektkonton”. Där går det att se befintliga objektkonton och skapa nya.

../_images/objektkonto1.png

För att skapa nya objektkonto klickar man på skapa uppe till vänster.

../_images/objektkonto2.png

När man klickat på “Skapa” kan man exempelvis ställa in namnet på objektkontot, kund och referens.

../_images/objektkonto3.png

När man är nöjd med sina ifyllningar kan man spara objektontot genom att klicka på “Spara” uppe I vänstra hörnet.

../_images/objektkonto4.png

Alternativt kan man klicka in på en befintlig kund och sedan klicka på redigera för att kunna ändra I obejktkontot.

../_images/objektkonto5.png

När man har redigerat färdigt klickar man på “Spara” uppe I vänstra hörnet.

Uppföljning

För att kontrollera att allting är korrekt på obejktkontot kan man välja “Objektonton” I vänster meny och sedan klicka in på ett objektkonto.

../_images/objektkonto6.png

Väl inne I objekkontoto kan man klicka på “Kostnad/intäkt” uppe till höger för att se kontots balans, förutsatt att objektkontot har hunnit användas.

../_images/matkassan2_kvitto5.png ../_images/matkassan2_kvitto6.png
Objektposter
På vänster sida under “Rådgivare” finns det också ett menyval för “Objektposter”. Under “Objektposter” går det att se en överblick över vilka intäkter och kostnader som är kopplade till olika Objektkonton.
../_images/objektkonto9.png