Komma och gå

In och utstämpling sker via en ikon på indikatorraden i Odoo. Ett klick för instämpling och nästa klick stämplar ut. Närvaron matchas med schemat. Vid tidrapporteringen kan man även jämföra närvaro med registrerad tid.

../_images/Markering_713.jpg

Utöver in/ut-ikonen så finns det mobil app och möjlighet att sätta upp en in/ut-stämplingspanel i lokalerna.