Sjukanmälan och semesteransökan

Ansök om semester

Semesteransökan sker i kalendern på ”Frånvaro”-sidan. Här anger man en tidpunkt eller mellar flera datum och typ av frånvaro. Semester finns i form av en eller flera semestersaldon. Det är den anställda som avgör vilken semestersaldo som förbrukas först, vanligvis bör man använda äldst först.

image0

Sjukanmälan

Det finns flera typer av frånvaro, det kan handla om sjukdom, föräldraledighet etc. Tillämpas kompledighet visas även denna i form av ett saldo.

Registrering av semestersaldo

Varje år i april vid semesterårets början skapas ett nytt semestersaldo för den anställde. Det här saldo blir då tillgängligt vid semesteransökan.