Inköp av varor från ett annat EU-land (SKV 560, exempel 2)

../_images/exempel2.png

Sebastian i Sverige köper dvd-filmer av Susan i Storbritannien för 2 450 pund (GBP). Båda är beskattningsbara personer och är momsregistrerade i respektive hemland. Sebastian använder bokslutsmetoden vid momsredovisningen. Han åberopar sitt giltiga momsregistreringsnummer när han beställer filmerna av Susan. Filmerna transporteras från Storbritannien till Sverige.

Susan skickar filmerna och utfärdar faktura i mars. Sebastian får filmerna och fakturan i samma månad. Han betalar fakturan i april.

Eftersom Sebastian har åberopat ett giltigt moms- registreringsnummer tar Susan inte ut någon moms i Storbritannien vid försäljningen. Sebastian gör ett unions- internt förvärv. Han ska då själv räkna ut och redovisa momsen på inköpet. Momsen beräknar han på varuvärdet 2 450 GBP som omräknat blir 40 000 kr. Momsen blir 10 000 kr (25 % av 40 000 kr). Eftersom Sebastian ska sälja filmerna i sin momspliktiga verksamhet får han göra avdrag för den moms han själv beräknar.

Trots att Sebastian använder bokslutsmetoden vid momsredovisningen ska han redovisa unionsinterna förvärv i den period säljaren (Susan) utfärdat fakturan, d.v.s. i mars. (Om Susan dröjer med att utfärda en faktura måste Sebastian ändå redovisa momsen senast den 15 i månaden efter leveransen, d.v.s. den 15 april.)

Inköpsorder

../_images/exempel2_1.png ../_images/exempel2_2.png

Odoo väljer automatiskt skatteregionen ”Handel med EU” eftersom Susan har ett skatteregistreringsnummer och en adress i Storbritannien. Om leverantören har en adress utanför EU eller en adress i Sverige så sker matchningen med respektive skatteområde.

Regionsmatchningen sker i följande steg

  1. Matcha land, stat och postkod som är angivet på kundkortet.
  2. Matcha land och stat.
  3. Matcha land.
  4. Matcha landsgrupp.
  5. Matcha mot en skatteregion som ej har något av ovanstående krav.

Om Susan av något skäl skulle skatta enligt någon annan modell kan detta beteende överridas genom att ange korrekt skatteområde på kundkortet (rätt skatteområde väljs automnatiskt varje gång) eller specifikt på inköpsorder eller leverantörsfaktura (rätt skatteområde för en enskild transaktion).

Skatteregioner som kräver att saljaren har skatteregistregingsnummer (VAT-nummer) så ingår detta kriterium i regionmatchningen.

../_images/exempel2_3.png ../_images/exempel2_4.png ../_images/exempel2_5.png