Datakonsult i Irland (SKV 560, exempel 20)

../_images/exempel2.png

Sebastian i Sverige köper dvd-filmer av Susan i Storbritannien för 2 450 pund (GBP). Båda är beskattningsbara personer och är momsregistrerade i respektive hemland. Sebastian använder bokslutsmetoden vid momsredovisningen. Han åberopar sitt giltiga momsregistreringsnummer när han beställer filmerna av Susan. Filmerna transporteras från Storbritannien till Sverige.

Susan skickar filmerna och utfärdar faktura i mars. Sebastian får filmerna och fakturan i samma månad. Han betalar fakturan i april.

Eftersom Sebastian har åberopat ett giltigt moms- registreringsnummer tar Susan inte ut någon moms i Storbritannien vid försäljningen. Sebastian gör ett unions- internt förvärv. Han ska då själv räkna ut och redovisa momsen på inköpet. Momsen beräknar han på varuvärdet 2 450 GBP som omräknat blir 40 000 kr. Momsen blir 10 000 kr (25 % av 40 000 kr). Eftersom Sebastian ska sälja filmerna i sin momspliktiga verksamhet får han göra avdrag för den moms han själv beräknar.

Trots att Sebastian använder bokslutsmetoden vid momsredovisningen ska han redovisa unionsinterna förvärv i den period säljaren (Susan) utfärdat fakturan, d.v.s. i mars. (Om Susan dröjer med att utfärda en faktura måste Sebastian ändå redovisa momsen senast den 15 i månaden efter leveransen, d.v.s. den 15 april.)

Inköpsorder

Inköp > Inköp > Offertförfrågningar Inköp > Inköp > Inköpsordrar

../_images/exempel2_1.png ../_images/exempel2_2.png

Skapa en ny inköpsorder med skatteregion Handel med EU. Om du fyllt i Land och Skatteregistreringsnummer på kundkortet så kommer rätt skatteregion automatiskt att väljas.

Fyll i inköpsorderraderna. OBS! Om du byter skatteregion så blir skatten på befintliga rader ej korrekt. Du kan tvinga en uppdatering av en rad genom att byta produkt på den.

Bekräfta ordern.

../_images/exempel2_3.png

Klicka på knappen Leverantörsfakturor som dök upp när du godkände ordern.

../_images/exempel2_4.png

Skapa en ny faktura.

../_images/exempel2_5.png

En ny faktura har nu skapats utifrån inköpsordern. Kontrollera mot fakturan som du fått av leverantören och godkänn.